600x400mm Thước ke vuông Stanley 45-530

600mmx400m Thước ke vuông Stanley 45-530, Ê kê đo góc 600x400mm (45-530),Thước thủy chính hảng, Đại lý phân phối Stanley, Nhập khẩu thước thủy