Hiển thị 1–12 của 152 kết quả

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

0-10mm, Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301A

5.409.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

0-12mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-401A

10.750.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

0-150mm Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150

620.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

1000mm Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155

14.799.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

10m Thước cuốn Tajima H5PA0MWL

350.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

150mm Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S

641.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

150mm Thước lá Shinwa 13005

110.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

15m Thước dây cuốn thép Stanley STHT34104-8

268.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

200mm Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118

960.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

20m Thước dây cuốn thép Stanley 0-34-105

304.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

3″ Thước thủy Stanley 42-287

75.000 

Thiết bị đo lường và Phụ kiện

300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119

2.105.000