300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119

300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119, Thước cặp cơ khí 0-300mm/12″x0.02 530-119, Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật