300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119

2.105.000 

300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119, Thước cặp cơ khí 0-300mm/12″x0.02 530-119, Thước cặp cơ khí Mitutoyo- Nhật

300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119
300mm Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119

2.105.000