Tuyển dụng

Tuyển dụng Kowon

Nhân viên C&B (Phỏng vấn trước và đi làm sau Tết) - Thiết bị cơ khí và tiện ích gia đình

Nhân viên C&B (Phỏng vấn trước và đi làm sau Tết)

Nhân viên chính sách, chế độ và tiền lương.

Vì sao bạn nên chọn Kowon để làm việc, trải nghiệm và phát triển ???

Lý do nên gia nhập Kowon, doanh nghiệp với nền tảng phát triển tiềm năng và cơ hội công việc với mức thu nhập hấp dẫn.

Tuyển dụng nhân viên thu ngân

Tuyển dụng nhân viên thu ngân làm việc tại: Cửa hàng Kowon 865 Giải Phóng, Hoàng Mai