Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30, thước cặp điện tử, thước cặp mitutoyo, đại lý Mitutoyo, dụng cụ đo mitutoyo.