Combo phụ kiện Milwaukee – Kìm cắt 48-22-6500 + Dao trổ 48-22-1500X + Đầu chuyển 48-32-5034 + Kinh Bảo Hộ + Găng Tayy