Combo phụ kiện Milwaukee – Kìm cắt 48-22-6500 + Dao trổ 48-22-1500X + Đầu chuyển 48-32-5034 + Kinh Bảo Hộ + Găng Tayy

750.000 

Combo phụ kiện Milwaukee -  Kìm cắt 48-22-6500 + Dao trổ 48-22-1500X + Đầu chuyển 48-32-5034 + Kinh Bảo Hộ + Găng Tayy
Combo phụ kiện Milwaukee – Kìm cắt 48-22-6500 + Dao trổ 48-22-1500X + Đầu chuyển 48-32-5034 + Kinh Bảo Hộ + Găng Tayy

750.000