Chính sách Bảo mật Thông tin

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Dưới đây là những thông tin quan trọng liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

1. Phạm vi áp dụng:

  • Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng cho mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua trang web của mình hoặc qua các phương tiện trực tuyến khác nhau (ví dụ: email, ứng dụng di động).

2. Loại thông tin thu thập:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để xác định và liên hệ với quý khách, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng (nếu áp dụng).

3. Mục đích thu thập thông tin:

  • Thông tin cá nhân của quý khách được sử dụng để xử lý và giao dịch các đơn hàng mua hàng của quý khách.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, sự kiện hoặc các thông tin khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khách.

4. Bảo mật thông tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Các biện pháp an ninh công nghệ đã được triển khai để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin:

  • Quý khách có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quý khách trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Nếu quý khách muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

6. Sử dụng cookie:

  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của quý khách trên trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của quý khách và không chứa thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, v.v.

7. Liên kết bên ngoài:

  • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của từng trang web bên ngoài mà quý khách truy cập.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin này một cách nghiêm túc và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.