Blog

Blog Kowon viết về những người sống đẹp, những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Blog Kowon mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng sống.

Danh sách video


Tâm sự của anh Đỗ Tiến Dương, người thợ giỏi trở về từ Trung Đông

Anh Đỗ Tiến Dương là một người thợ giỏi trở về từ Trung Đông, anh đang là chuyên vào đào tạo kỹ thuật tại Kowon. Với anh, đó là một trải nghiệm mới. Anh đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề.

Giám đốc Nhân sự Kowon: “Người làm nhân sự phải là đối tác của doanh nghiệp”

Làm nhân sự không đơn thuần chỉ là làm công tác hành chính của nhân sự mà quan trọng phải là đối tác của chủ doanh nghiệp

Không thể không ngả mũ trước những triết lý về công việc và cuộc sống của cô gái này

Triết lý về công việc và cuộc sống của Nguyễn Thị Thảo, cán bộ phụ trách ngành hàng của Kowon