30m Thước dây cuộn sợi thủy tinh Stanley STHT34297-8

30m Thước dây cuộn sợi thủy tinh Stanley STHT34297-8, Thước dây sợi thủy tinh 30m (34-297)