20m Thước dây cuốn thép Stanley 0-34-105

304.000 

20m Thước dây cuốn thép Stanley 34-105N, Thước cuốn thép 20m hệ m (34-105N)

20m Thước dây cuốn thép Stanley 0-34-105
20m Thước dây cuốn thép Stanley 0-34-105

304.000